Kontakt i Zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 15.07.2010 r.:

  • elektronicznie (e-mail): wolski36@wp.pl
  • telefonicznie: 662635134 Krzysztof Wolski (Dyrektor Festiwalu)
  • za pomocą formularza poniżej

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię zawodnika, datę urodzenia, posiadaną kategorię szachową oraz aktualny ranking.

Osoby, które zgłoszą się do festiwalu po 15.07.2010 mogą być dopuszczone do udziału tylko za zgodą organizatora, wysokość wpisowego w tym przypadku wzrasta o 20 zł. Organizator nie gwarantuje w tym przypadku zakwaterowania według podanych cen.

Prosimy o podanie w zgłoszeniu zapotrzebowania na noclegi.

Wpisowe płatne przelewem na konto: Barlinecki Ośrodek Kultury Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
37 8355 0009 0000 0420 2000 0005
w terminie do 15.07.2010 lub na miejscu pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia.

Formularz kontaktowy

imię i nazwisko:
e-mail:
wiadomość: